onderzoek/de natuur opnieuw op basis van eigen ervaring en waarneming