ondeel is het denkbaar een complex apparaat te maken dat maar één onderdeel beslaat. zoals het ene orgaan niet is te scheiden van het andere