of de entropie nu juist de opperste vorm van organisatie is of de grootst mogelijk chaos, dat is de kern van de betekenis van de menselijke kennis