occam's beard /dat de natuur/werkelijkheid zich meestal juist níet aan occam's razor houdt /that reality in general doesn't abide occam's razor