non-verbaal/niet verbale maar non-verbale communicatie is de norm en maat. verbale communicatie zou eigenlijk atypische communicatie moeten heten