noodweer dat, met zijn groene licht, zijn bestendig donderen, de alles doordringende koude en de geur van herfst, dan toch nog overdrijft