niet de uitgebreidheid (res extensa) bepaalt het zijnde van de natuur maar de traagheid van al het bestaande (res momentum?) - de traagheid van het bestaan