natuur- en wiskunde zijn ander vormen van (schilder)kunst: de w e r k e l ij k h e i d vangen in een model