methaan/komt vrij bij anaerobe ontbinding van dierlijke mest bij een temperatuur van zo'n zestig graden/dylan