methaan dylan: komt vrij bij anaerobe ontbinding van dierlijke mest bij een temperatuur van circa zestig graden