metathese/niet these, antithese, synthese maar these, antithese metathese. je wordt de tegenstelling gewaar en neemt die mee. jij bent veranderd. dat is de ware dialectiek