YE asturiaans voor 'er is' of 'er zijn' of 'het is' of 'het zijn' ¿qué hora ye