WISSELKIND kind dat door zijn trolleöuders is ingewisseld tegen een mensenkind. waren de trollen neanderthalers? en zijn wij de afstammelingen van wisselkinderen