WEZENLIJKE het stoffelijke omvat het nuttige. het onstoffelijke bepaalt het wezenlijke / lao tse / via jan jans