WEZENLIJKE dat de abstractie dichter bij het wezen, het onderbewuste (het onuitgesprokene gedachte) komt