WETBOEK het geschreven woord komt van hogerhand en wordt klakkeloos geaccepteerd--tenminste, dat heb ik eens ergens gelezen--is het omdat je  n i e t  weet van wie het komt dat je het maar voetstoots gelooft