WAARNEMING in de stad leer je niet meer te zien of te horen. in veld en beemd moet je dat weer áfleren om te horen en te zien dat het vol zit met leven