VERBOUWER hij herkauwde de woorden in zijn hoofd en bouwde zijn land met bonen en ploegde lange rechte aren helemaal tot het begin