TRAGISCHE RUIMTE er zijn ook twee substanties die op elkaar inwerken en zo ruimte en zwaarte veroorzaken/de statische (appollonische) massaruimte en de bewegende (dyonisische) æther; in feite is alle massa met elkaar verbonden en blaast er æther tussendoor; nietzsche in space