TRAAGHEID ene van de twee krachten in de natuur is de  t r a a g h e i d.  al dat is, wil niet van zijn plek. de onwil tot veranderen of bewegen; wat is de andere