TRAAGHEID VAN HET BESTAANDE de werkelijkheid bestaat bij de gratie van de traagheid. als er geen hysterese was bestond er niks, waren er geen natuurkrachten