TOT NUT VAN HET ALGEMEEN bestrijd alle pogingen kunst een nut toe te schrijven. kunst is de mens en de mens is kunst. al wordt dat af en toe vergeten