TOEGANKELIJK dat grotschilders de moeilijke grotten opzochten. niet omdat ze ontoegankelijk zijn maar omdat de vorm zich in díe muren openbaarde