TEKEN iets staat voor zichzelf of voor iets anders