TEGENWOORD als in een verlaten dorpskern een bebouwing van staken en aarde strak afgetekend tegen een blauwwithelle lucht als een mierenhoop omhoogstekend neergeregend afgesmolten leem naast hoopjes gras rond grijsdode takken als anorganische kernen krommen zij zich van de aarde het leven aanwijzend