TEGENAL het tegenheelal ontvouwt zich grotendeels in de  t e g e n t i j d.  soms zijn er fragmenten van in ons heelal en tijd te zien omdat de tijd niet overal even glad is