TAL of talnotatie de ordening van tellen en noteren van getallen, bv, unair, binair, decimaal, pi, oneindig (eental), zie TELSTELSEL