SUBJECTIEF volgens HENK OOSTERLING is het subject een epifenomeen van het handelen van het lichaam in de uitgebreidheid; volgens JOHN COBERCO ontstaat het subject als noodzaak voor het handelen in de waarschijnlijkheid