SPINOZA in zijn filosofie speelde theologie geen rol. hij stelde dat door zijn nieuwe definitie god en natuur hetzelfde zijn en dat inzicht in de natuur de kennis van het goddelijke verhoogt (wikipedia)