LABOUR OF DIVISION het onderverdelen in categoriën (deductie) is uit den boze; geworteld in de rede maar niet in de werkelijkheid