KVILKEURIG eenzijdige willekeur, unilateral randomness; wat voor de één blind toeval is, is voor de andere dagelijkse routine