KUNST is altijd dat wat de toeschouwer er van maakt. het hoeft ook niet gemaakt te zijn door iemand, het kan ook gevonden worden. het wordt alleen maar gevonden