INSPIRATIE want hij voelde hoe de muzen hem bij elke nieuwe frisse ademtocht wat schoons influisterden