IMMERS als in een wiskundige tekst het woord "immers" gebruikt wordt dan weet je dat de schrijver vergeten is wat uit te leggen