GRAMMATICA als taal het voertuig van de geest is dan is grammatica de barokke decoratie op het koetswerk van dat voertuig