GETALSMATIG de waarde des getals versus de inhoud des getals versus de vorm des getals versus de geschiedenis des getals versus de positie des getals