GERSOM die baarde een zoon; en hij noemde zijn naam gersom; want hij zeide: ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land /soy un extranjero en tierra extraña /i have been a stranger in a strange land.” /exodus 2.22