GERSOM die baarde een zoon; en hij noemde zijn naam gersom; want hij zeide: ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land/soy un extranjero en tierra extraña/i have been a stranger in a strange land.” (EXODUS 2.22)