GENESIS 2:11 de naam der eerste rivier is pison; deze is het, die het ganse land van havíla omloopt, waar het goud is