GENESIS 2:10 en een rivier was voortgaande uit eden, om dezen hof te bewateren; en werd van daar verdeeld, en werd tot vier hoofden