GENARIO generieke ezelnaam in de CUENCA MINERA. als je de naam van een ezel niet kent noem je hem genario. bijna altijd goed. oorspronkelijk een ezel in een populaire tv-serie