GAMMAWETENSCHAP een foto maken van de zee, daarvan de golfbergen en -dalen beschrijven en er vervolgens achter komen dat alles anders is