EVOLUTIE het leven overwint de entropie omdat anders niet meer bestaat : aan het einde der tijden is alle stof gevat in organismen