ETYMOLOGIAE van ISIDORUS VAN SEVILLA, een encyclopedisch werk waarin hij informatie over allerlei zaken probeerde te relateren aan de oorspronkelijke betekenis van een woord. rond 500