ENE voorstel om het telwoord één te vervangen door ene