EENKENNING vorm van KENNING waarbij de tweede term zo overduidelijk is dat ze achterwege kan blijven (zie SYSTEEMRIJM)