EENKENNING vorm van KENNING waarbij de tweede term zo overduidelijk hoorbaar is dat ze achterwege kan blijven; als SYSTEEMRIJM of een SYNCOPAAT