DORPSRAND dat zij die daar wonen uitzicht hebben op de heide en het bos. terwijl zij van het kerkplein die wereld alleen kennen van horen zeggen