DIKKERKOPJES sommige zitten nu al twee jaar in het aquarium; kennelijk zijn ze niet genegen te veranderen in padden zolang de voedselvoorraad oké is