DIAZIDOSTILBENE vervanger van dichromaten (lichtgevoelige stoffen) in fotografie bij ondermeer de kooldruk